Pulsating Leaf

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

FSM FORM SAĞLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (www.ozelbeslenme.com) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunar.

www.ozelbeslenme.com olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz.  Dolayısıyla www.ozelbeslenme.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutarız. Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılması halinde güncel versiyon www.ozelbeslenme.com‘da yayımlanır ve yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.ozelbeslenme.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

 

1) ozelbeslenme.com’un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

 

2)Kişisel veriler nasıl aktarılır ve aktarım amacı nedir?

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, site ziyaretçilerine sunduğumuz hizmetler kapsamında iş bağlantılarımız ve  program ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

 

 3)Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan Şirketimize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Şirketimiz tarafından en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi (kişisel veri sahibi) olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 

 

4)Veri sorumlusuna başvuru yöntemi nedir?

Başvurunuzu;

 • Barbaros Mahallesi, Yeşilçim Sk. No:11/3, 34746 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; info@ozelbeslenme.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

5)Çerez (Cookie) nedir?

Çerez (Cookie) bir web sitesinin sizi daha sonra tanıyabilmesi için gerekli ufak bir text dosyasıdır. Bu text dosyası size özel olup, sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir. Kesinlikle bir virüs değildir. Sizi zaman kaybından korur, kaydolmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar.

 

 

6)Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

www.ozelbeslenme.com mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

- Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,

- Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak,

-Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,

- Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,

-Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması,

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

- Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

 

7)Sitemizde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Sitemizde Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) başta olmak üzere ayrıca kullanım amaçlarına göre, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

 

 

8)Çerezlerle işlenen kişisel veriler nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

 

 

9)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

 1. a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
 3. c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,

 1. d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 2. e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
 3. f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 4. g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

 

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, info@ozelbeslenme.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.