Pulsating Leaf

İklim Krizinde Sürdürülebilirlik ve Vegan Beslenme

Günümüzde dünyamız iklimsel değişimlerle yaşanan kötü koşulların eşiğindedir. Hatta acil bir şekilde önlem alınması gereken bir durumdadır. Yaşanan doğa olaylarının sosyoekonomik ve toplumsal olarak birçok olumsuz etkisinin bulunmasından dolayı sürdürülebilir bir çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu nedenden dolayı uzman görüşlerin ortaya koyduğu ve kişilerin beslenme tarzlarını değiştirmesiyle belli oranda çözümlerin olabileceği kanısı mevcuttur.

iklim kriziyle mucadelede surdurulebilirlik ve vegan beslenme

Vegan beslenme bir yaşam tarzı olup et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların tüketilmeden tamamen topraktan ve doğadan gelen bitkisel beslenme şeklidir. Bu besleme şekli iklim krizleriyle mücadelede başrol oynayarak doğa için alınabilecek önlemlerin başında gelir.

Veganlık ve Sürdürülebilirlik

Veganlık bir beslenme sistemini benimsemektir.  Ayrıca su ve gıda eşitliğiyle doğru orantılıdır. Tamamen sürdürülebilir bir beslenmeyi uygulayarak kişilerin hayvansal olarak her gıdadan uzak durması anlamı taşır. Hayvansal beslenmenin uzmanlar tarafından araştırmalarında ekosistem üzerinde büyük tahribatlara yol açtığı görülür. Bu nedenle iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda vegan beslenme başrolde yer alır.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik arasında olan bağlantı dünyanın krizlerden olumsuz yönde etkilenmesinde ortaya konacak en etkili çözümdür. Sürdürülebilir gıdalarla beslenmenin yanı sıra kişilerin üzerine düşen enerji tasarrufları, koruma sağlamak gibi etkenlerde yardımcı roldedir. Bu sayede kişilerin doğayı korumak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmalar yapması olumlu sonuçları ortaya koyarak dünyanın yaşanabilir bir yer haline gelmesine fayda sağlarlar.

Veganlık ve İklim Krizi

Vegan beslenme sistemi genel olarak et ve süt ürünlerinin tüketimini azaltarak doğada yer alan bitkilerle beslenme olarak adlandırılır. Günümüzde yaşanan ve sonuçlarının tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediği iklim değişimleri asıl iklim krizi olarak adlandırılmalıdır. Önlem alınması acil bir şekilde gerekli iken en önemli önlem ise vegan beslenme tarzını benimsemektir. Uzman kişilerin ortaya koyduğu bu görüş ekosistem için sunulabilecek en etkili çözümdür.

Hayvansal gıdalarla yani et ve süt ürünleri tüketimleri sırasında toprak, sera gazı salınımı, hava ve su kirliliği gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yüzdelerle belirtilen ve beslenme şekliyle doğaya verilen bu zararlar insanların vegan beslenme tarzını benimsemeleriyle önlem alınabilecek duruma gelebilir. Yiyeceklerin değiştirilmesi ve sürdürülebilir gıdayla beslenme sistemine geçilmesi sayesinde yaşanan iklim krizlerini en aza indirmek mümkün olacaktır.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişiklikleri atmosferde ve astronomide olan tüm değişimleri ifade eder. Bu değişikliklere neden olan iki etken mevcuttur ve bu etkenler küresel ısınma, küresel soğuma olarak adlandırılabilir. Beşeri etkilere dayanan iklim değişikliği neticelerinde genel olarak yağmur artışı, buzulların erimesi, deniz su seviyesinin yükselmesi ve buzulların küçülmesi, orman yangınlarının artarak doğal afetlerin fazlalaşması sayılabilir. Küresel olarak gerçekleşen değişimlerde genel olarak hava ve iklim dinamiklerinde değişimler olup bu değişimler canlıların hayatlarının risk altında olmasına neden olacak kadar önem arz eder.

İklim değişikliği adı altında olan tüm olayları kendimiz çözümleyebilir ve önlem alabiliriz. Bu nedenle mutlaka özverili olarak hareket edilmesi gereklidir. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz halinde iklim değişimlerini en az hasarla atlatarak doğaya yardımcı olmak elimizdedir. Gereksiz elektrik kullanımının önüne geçmek, düşük enerji tüketimi sağlayan ürünlerin kullanımı, güneş panellerinden yardım alınması doğada yaşanan iklim değişikliklerinin en az hasarla atlatılmasına en fazla yardımcı etkenlerdir. Bilinçli davranılırsa iklim krizleri yok edilerek daha yaşanabilir bir doğa oluşturulabilir.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri

Küresel bir şekilde oluşan,iklim krizi olarak adlandırılan iklim değişikliklerinin incelenmesiyle karşımıza iki etki ortaya çıkar. Uzun vadeli ve kısa vadeli olarak görülen etkiler iklim değişimlerinin sonuçları olarak ele alınır. Kısa vadeli olan etkiler hava olayları şeklinde adlandırılıp beklenmedik zamanlarda ortaya çıkar. Sonuçlarında doğanın zarar görmesinin yanı sıra ülkelerin ekonomik şekilde sarsılmasına neden olur. Kasırgalar, orman yangınları, sel ve kuraklık gibi kısa vadeli etkiler dünyanın ekonomisine ve siyasi yaşamına büyük etkiler bırakır.

Uzun vadeli olan etkileri ise sağlık, ekosistem ve deniz seviyelerinde olumsuzluklara neden olur. Sağlık olarak etkilerinde genellikle insan vücudunda doğadan gelen olumsuzlukların hastalıklara neden olması gelirken ekosistemde mevsimlerin düzensizleşmesi doğada yaşayan canlıların hayatlarını riske atar. Deniz seviyesindeki artışa bakıldığında eriyen buzulların etken olduğu görülüp ilerleyen zamanlarda dünya genelinde birçok ülkenin sular altında kalacağı araştırmacılar tarafından ön görülen oldukça olumsuz bir durumdur.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri

İklim değişimleri ve yaşanan dünyadaki tüm olumsuzluklar iklim krizleri olarak adlandırılır ve acil bir şekilde eylem planları uygulanmalıdır. Vegan beslenme tarzının benimsenebilmesi yanı sıra enerji verimliliği ve sera gazı emiliminin azaltılması sürdürülebilir bir çevre için alınması gereken hizmetlerin başında gelir. Topraktan maksimum fayda sağlarken doğada yaşayan canlıların hayatlarını riske atabilecek her etken için eylem planları uygulanmalıdır.

Sürdürülebilir bir çevre sağlamak için mutlaka riskleri anlamak ve fırsatları değerlendirmek gereklidir. Beslenme tarzından tutunda çalışılabilecek ortamlara ve yaşanan çevrenin korunmasına kadar birçok alanda fayda sağlanabilecek çözümler üretilmelidir. Bu sayede yaşanan iklim sorunlarının önüne geçerek dünyanın sosyal ve ekonomik durumlar açısından olumsuz bir şekilde etkilenmesi en aza indirilebilir.

Vegan Sağlık

Bitkisel beslenme tarzını benimseyen ve hayvansal bütün ürünleri hayatından çıkaran kişilerin beslenme şekli olan vegan beslenme sistemi günümüzde oldukça popüler olmaya devam etmektedir. Hayvansal gıda ürünlerini hayatlarından tamamen çıkaran vegan sağlık alanında da koruma sağlar. Ekosistem ve çevre korunması olarak da istenilen olumlu sonuçlar vegan beslenme ile alınabilir.

Vegan beslenme alışkanlığı vücut üzerinde olumlu etkileri olan bir beslenme şekli olup çevre ve doğada oluşan olumsuz etkilere karşı da önemli bir çözüm niteliği taşır. Benimsenmesi gerekli bir özellik taşıyan beslenme sistemiyle dünyanın yaşadığı iklim krizlerinin önüne geçmek için önemli bir adım atılmış olunur.

Vegan Beslenmenin Çevreye Etkileri

Hayvancılık yapılması özellikle sera gazı salınımının en büyük etkenlerindendir. Vegan sağlık alanında kişilerin vücutlarına fayda sağlarken aynı zamanda çevreye de oldukça olumlu etkileri olur. Hayvancılığın bu şekilde sera gazı salınımı sağlaması çevreye zarar vermesinin yanı sıra dünyanın ekosistemi üzerinde krizler oluşturabilir. Bu nedenle vegan beslenme sistemini yaşama dâhil etmek çevresel yaşanan sorunlar için önlem alınmasına fayda sağlayacaktır. Hayvansal yaşamın uzaklaştırılarak bitkisel beslenme ya da bitkilerin varlıklarını sürdürmek daha yaşanabilir bir dünya oluşmasına yardımcı en önemli etkenlerdendir.

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Neden Vegan Olmalıyız?

Hayvansal ürünlerin tüketimi ve üretiminin çevreye birçok olumsuz etkileri olduğunu yaşayarak gören bir dünyada yaşıyoruz. Vegan beslenme sistemi sürdürülebilir bir çevre sağlanması ve doğada oluşan tüm olumsuzlukların hayvansal üretimden kaynaklı olduğunu düşünerek bitkisel besinlerle beslenmeyi benimseyen bir beslenme şeklidir.

Vegan olarak beslenilmesi halinde çevreye ve doğaya büyük katkı sağlanır. Vegan sisteminin faydalarına bakıldığında birçok olumlu etken olduğu görülür. Beslenmenin bitkisel olması halinde su tüketiminde fayda sağlamanın yanı sıra sera gazı etkisi azalıp hayvansal atıkların varlıkları yok olur. Denizlere sağlıklı bir yaşam alanı bırakarak canlıların yaşam şansları ellerinden alınmaz. Temiz su kaynakları elde edilirken yağmur ormanları kurtulup maksimum verim elde edilebilir. Tüm bu çevreye olumlu etkilerinden ve sürdürülebilir bir çevre oluşması adına vegan beslenme bir yaşam tarzı olarak insan hayatında yer alabilir.

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın