Pulsating Leaf

Krom Pikolinat Kilo Verdirir Mi?

Yazar: Diyetisyen Se├žil ├ľzt├╝rk

O╠łnce I╠çnsu╠łlinden Bahsedelim

I╠çnsu╠łlin ve glikoz ilis╠žkisi, vu╠łcudumuzun temel enerji kaynag╠ć─▒ olan glikozun hu╠łcrelere nas─▒l tas╠ž─▒nd─▒g╠ć─▒n─▒ ve kullan─▒ld─▒g╠ć─▒n─▒ anlamam─▒z ic╠žin hayati bir o╠łneme sahiptir. Glikoz, yedig╠ćimiz besinlerin sindirilmesi ve metabolize edilmesi sonucunda ortaya c╠ž─▒kar. Ancak, bu glikozun hu╠łcrelere enerji sag╠ćlamas─▒ ic╠žin insu╠łline ihtiyac╠ž vard─▒r, bu da vu╠łcudumuzdaki bir tu╠łr "metro turnikesi" gibidir.

Diyelim ki glikoz insan, hu╠łcre ise metro istasyonu olsun. Glikoz, hu╠łcrelere enerji sag╠ćlamak ic╠žin ic╠žeri girmesi gereken metro yolcusudur. Ancak, bu yolculug╠ću yapabilmesi ic╠žin insu╠łlinin dog╠ćru miktarda ve du╠łzgu╠łn c╠žal─▒s╠žmas─▒ gerekir, ki bu da turnike go╠łrevini u╠łstlenir. Ancak, baz─▒ durumlarda, o╠łzellikle yu╠łksek karbonhidratl─▒ bir diyet veya kilo fazlal─▒g╠ć─▒ gibi durumlarda, kan─▒m─▒zdaki glikoz seviyeleri artabilir. Bu durumda, hu╠łcrelere glikozun girebilmesi ic╠žin insu╠łlinin etkili bir s╠žekilde c╠žal─▒s╠žmas─▒ ve yeterli miktarda bulunmas─▒ gerekmektedir. Ancak, bazen hu╠łcreler insu╠łline direnc╠ž go╠łsterebilir ve glikozun ic╠žeri girmesi engellenebilir, tam olarak metro turnikelerinin t─▒kanmas─▒ gibi.

Krom Pikolinat Nedir?

I╠çs╠žte burada krom devreye girer. Krom, vu╠łcudumuzda insu╠łlinin etkisini artt─▒rarak kan─▒m─▒zdaki glikoz seviyelerini du╠łs╠žu╠łru╠łr. Bununla birlikte, kromun sadece glikoz metabolizmas─▒nda deg╠ćil, ayn─▒ zamanda protein ve yag╠ć metabolizmas─▒nda da o╠łnemli bir rol oynad─▒g╠ć─▒ bilinmektedir.

Takviyelerdeki "krom pikolinat" ise bag╠ć─▒rsaklarda c╠žok daha iyi emilen bir krom c╠žes╠žididir. Dig╠ćer krom c╠žes╠žitlerinin emilimi genellikle bag╠ć─▒rsaklardan %2,5 oran─▒nda gerc╠žekles╠žirken, krom pikolinat─▒n emilimi c╠žok daha yu╠łksektir.

K─▒sacas─▒, krom pikolinat takviyeleri, vu╠łcudumuzun dog╠ćal olarak u╠łrettig╠ći kromun emilimini art─▒rarak insu╠łlinin etkisini destekler ve bo╠łylece glikoz seviyelerinin dengelenmesine yard─▒mc─▒ olur. Bu da metabolizman─▒n du╠łzgu╠łn c╠žal─▒s╠žmas─▒na ve genel sag╠ćl─▒g╠ć─▒n korunmas─▒na katk─▒ sag╠ćlar.

Krom Kan S╠žekerini D├╝zenler Mi?

Bu konuda fikir sahibi olabilmemiz ic╠žin yap─▒lm─▒s╠ž c╠žal─▒s╠žmalar hakk─▒nda bilgi sahibi olmam─▒z c╠žok o╠łnemli. Sizinle birkac╠ž c╠žal─▒s╠žma paylas╠žmak istiyorum.
Birkac╠ž c╠žal─▒s╠žma, krom takviyesi alman─▒n diyabet hastalar─▒n─▒n kan s╠žekerlerini du╠łzenledig╠ćini belirtmis╠žtir. Bir c╠žal─▒s╠žma, 16 haftal─▒k 200 ╬╝g/gu╠łn kromun vu╠łcudun insu╠łline tepkisini iyiles╠žtirirken kan s╠žekerini ve insu╠łlini du╠łs╠žu╠łrebildig╠ćini buldu.

Dig╠ćer aras╠žt─▒rmalar, daha yu╠łksek kan s╠žekeri ve daha du╠łs╠žu╠łk insu╠łlin duyarl─▒l─▒g╠ć─▒ olanlar─▒n krom takviyelerine daha iyi yan─▒t verebileceg╠ćini go╠łstermis╠žtir.

Ek olarak, 62.000ÔÇÖden fazla yetis╠žkin u╠łzerinde yap─▒lan bu╠łyu╠łk bir c╠žal─▒s╠žmada, krom ic╠žeren diyet takviyeleri alanlar─▒n diyabet olma olas─▒l─▒g╠ć─▒ %27 daha du╠łs╠žu╠łk oldug╠ću tespit edilmis╠žtir. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4656904/)
3 veya daha fazla ayl─▒k krom takviyesiyle ilgili dig╠ćer c╠žal─▒s╠žmalar, tip 2 diyabetli yetis╠žkinlerde kan s╠žekerinde iyiles╠žme
go╠łstermedi. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5009459/) Dahas─▒, diyabeti olmayan obez yetis╠žkinlerde yap─▒lan aras╠žt─▒rmalar, gu╠łnde 1000 ╬╝g krom pikolinat─▒n vu╠łcudun insu╠łline verdig╠ći yan─▒t─▒ iyiles╠žtirmedig╠ćini buldu. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7192664/)

Bu takviyelerin olumlu sonuc╠žlar─▒ belirlenmis╠ž olabilir fakat etkisiz oldug╠ćunu belirten c╠žal─▒s╠žmalar─▒nda olmas─▒ krom takviyesinin her kos╠žulda pozitif etki yaratmayacag╠ć─▒n─▒ belirtiyor.

Krom Pikolinat ─░s╠žtah Keser Mi?

Son y─▒llarda kilo kayb─▒ su╠łrecinde ac╠žl─▒k hissine kars╠ž─▒ etkili bir c╠žo╠łzu╠łm aray─▒s╠ž─▒ h─▒z kazand─▒. Bu aray─▒s╠ž─▒n odak noktas─▒, y─▒llard─▒r is╠žtah─▒ kontrol eden bir mucize u╠łru╠łn bulmaya yo╠łnelik. Bu bag╠ćlamda, o╠łzellikle tatl─▒ krizlerini ve as╠ž─▒r─▒ yeme isteg╠ćini azaltmak ic╠žin pratik bir yo╠łntem aray─▒s╠ž─▒ yog╠ćunlas╠žt─▒. Krom pikolinat, bu konuda umut verici bir aday olarak o╠łne c╠ž─▒kt─▒.

Aras╠žt─▒rmalar, krom pikolinat─▒n tatl─▒ ihtiyac─▒n─▒ ve is╠žtah─▒ azaltmada potansiyel etkisini deg╠ćerlendirmek ic╠žin yog╠ćunlas╠žt─▒.
Bir c╠žal─▒s╠žmada, sag╠ćl─▒kl─▒ kilolu kad─▒nlarda 8 haftal─▒k bir su╠łrec╠žte gu╠łnlu╠łk 1.000 ╬╝g/gu╠łn krom (krom pikolinat formunda) tu╠łketmenin g─▒da al─▒m─▒n─▒, ac╠žl─▒k du╠łzeylerini ve tatl─▒ isteg╠ćini azaltt─▒g╠ć─▒ go╠łzlendi. Bu etkinin nedeni olarak, kromun beyin u╠łzerindeki olas─▒ etkileri u╠łzerinde duruldu. (
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18715218/)

Ek olarak, ku╠łc╠žu╠łk bir c╠žal─▒s╠žma, t─▒k─▒n─▒rcas─▒na yeme bozuklug╠ću olan kis╠žilerde olas─▒ faydalar─▒ go╠łzlemledi. Spesifik olarak, 600 ila 1.000 ╬╝g/gu╠łn dozlar, t─▒k─▒n─▒rcas─▒na yeme ataklar─▒n─▒n s─▒kl─▒g╠ć─▒nda ve depresyon semptomlar─▒nda azalmaya yol ac╠žm─▒s╠ž olabileceg╠ći du╠łs╠žu╠łnu╠łlmektedir. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399913001633)

Krom Kı̇lo Vermeye Yardımcı Olur Mu?

Mevcut kan─▒tlara go╠łre, krom pikolinat as╠ž─▒r─▒ kilolu veya obez bireylerde anlaml─▒ kilo kayb─▒ sag╠ćlamada etkili deg╠ćildir. Egzersizle kombine edildig╠ćinde bile normal kilolu bireylerde daha az etkili go╠łru╠łnmektedir.

Kromun Yan Etkı̇sı̇ Var Mı?

Krom takviyeleri almadan o╠łnce mutlaka doktorunuza dan─▒s╠žman─▒z c╠žok o╠łnemli, o╠łzellikle de bo╠łbrek veya karacig╠ćer sorunlar─▒n─▒z varsa. Kromun pikolinat formunda al─▒m─▒n─▒n vu╠łcutta olumsuz etkilere neden olabileceg╠ćiyle ilgili endis╠želer var ve bu konuda aras╠žt─▒rmalar hala devam ediyor. Bilinen belirli bir krom al─▒m─▒ seviyesi olmamas─▒na rag╠ćmen, krom takviyelerinin potansiyel zararlar─▒na dikkat etmek o╠łnemlidir.

Krom takviyelerinin baz─▒ insanlarda ara s─▒ra du╠łzensiz kalp at─▒s╠žlar─▒na, uyku problemlerine, bas╠ž ag╠ćr─▒lar─▒na, ruh hali deg╠ćis╠žikliklerine ve hatta alerjik reaksiyonlara neden olabileceg╠ći bildirilmis╠žtir. Ayr─▒ca, kromun bo╠łbrek veya karacig╠ćer sag╠ćl─▒g╠ć─▒na zarar verebileceg╠ći de biliniyor. Bu yu╠łzden, krom takviyeleri hakk─▒nda daha fazla bilgi edinmeden o╠łnce kesinlikle bir uzmana dan─▒s╠žman─▒z─▒ tavsiye ederim. Sag╠ćl─▒g╠ć─▒n─▒z─▒ riske atmamak ic╠žin dikkatli olmal─▒s─▒n─▒z.

G─▒dalardan Dog╠ćal Olarak Krom Alabilir Misiniz?

C╠žog╠ću insan yiyeceklerden yeterince krom al─▒r. I╠çyi krom kaynaklar─▒ olan g─▒dalar s╠žunlar─▒ ic╠žerir:

  • Su╠łt ve su╠łt u╠łru╠łnleri
  • Tam tah─▒ll─▒ u╠łru╠łnler
  • Brokoli, patates ve yes╠žil fasulye gibi sebzeler
  • S─▒g╠ć─▒r eti ve ku╠łmes hayvanlar─▒ U╠łzu╠łm suyu
  • Elma, muz dahil meyveler.

Yorum yap─▒n

Yorumlar─▒n yay─▒nlanabilmesi i├žin onaylanmas─▒ gerekti─čini l├╝tfen unutmay─▒n